CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG ĐỨC HẢi

CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG ĐỨC HẢi

CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG ĐỨC HẢi

CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG ĐỨC HẢi

CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG ĐỨC HẢi
CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG ĐỨC HẢi
Lọc sản phẩm:

Giá từ

5000000

Giá đến

120000000
 • Thương Hiệu
  Reteech
  Aqua
  Daikin
  TCL
  Sharp
  Toshiba
  Panasonic
  Asanzo
  Samsung
  LG
  Gree
  Funiki
  Mitsubishi
  Casper
  Electrolux
 • Mức Giá
  Dưới 2 triệu
  Từ 2 - 5 triệu
  Từ 5 - 10 triệu
  Từ 10 - 20 triệu
  Từ 20 - 50 triệu
  Từ 50 - 100 triệu
  Trên 100 triệu
 • Công Suất
  1,0hp - 9000BTU
  1.5HP - 12.000 BTU
  2.0HP - 18.000 BTU
  2.5HP - 24.000 BTU
  3H.P